KONTAKTA GÄRNA OSS

Om du vill få svar på en fråga eller beställa en tjänst från oss
Patrik Adolfsson
vVD

PATRIK ADOLFSSON

PROJEKTERING

Tel 0720 07 69 94

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Fredrik Svensson
VD

FREDRIK SVENSSON

Försäljning

Tel 0739 68 99 36

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

CRISTIAN ALBINSSON
PROJEKTERING

CRISTIAN ALBINSSON

PROJEKTERING

Tel 0720 60 49 97

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Skanör Stenhus AB, Järnyxegatan 3, 213 75 Malmö

Vi kan hjälpa dig kring frågor beträffande husbygget
bland annat:

PROJEKTERINGSPROCESS

Projekteringsprocessen beskriver det flöde av aktiviteter som ligger mellan idé om att bygga något och färdiga bygghandlingar. v id totalentreprenad kan projekteringsprocessen vara upp - delad på en förprojekteringsdel som ligger till underlag för upphandling av totalentreprenör och en färdigprojekteringsdel som ingår i totalentreprenörens åtagande.

BYGGLOV

Bygglov krävs enligt Plan- och bygglagen för att uppföra nya byggnader, göra tillbyggnader eller för att ta i anspråk eller inreda byggnader helt eller till viss del för väsentligen annat ändamål än det för vilket tidigare bygglov beviljats. t ill bygglovsansökan skall bifogas ritningar, beskrivning av projektet och andra uppgifter som behövs för att byggnadsnämnden ska kunna pröva ärendet

DETALJPLAN

Kommunen låter upprätta detaljplan enligt reglerna i Plan- och bygglagen. En detaljplan talar om vad som får byggas inom det område som detaljplanen omfattar, hur stora byggnaderna får vara och ibland också hur de ska se ut. Detaljplanen kan också innehålla bestämmelser om skydd av kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller natur. Laga kraftvunnen detaljplan är oftast en förutsättning för att byggnadsnämnden skall bevilja bygglov.

TOTALENTREPRENADEN

entreprenadform som omfattar både projektering och utförande. Totalentreprenaden kan starta redan i idéskedet, men vanligast är att byggherren låter utföra en viss förprojektering innan totalentreprenör upphandlas. Entreprenören skall själv välja tekniska lösningar för att uppfylla de funktionskrav som finns angivna i entreprenadavtalet.

SKANÖR STENHUS

Skanör Stenhus är en hustillverkare som bygger kundanpassade stenhus i lättbetong med noga utvalda material som standard.

ADRESS

  • Skanör Stenhus AB
  • Tel 020 - 25 43 00
  • Järnyxegatan 3, 213 75 Malmö

FÖRETAGET

KONTAKT

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.